3D panorama slike

Šta je to panorama?

Panorama potiče iz grčkog naziva PAN (sve) i HORAMA (pogled, videti). U pitanju su slike izuzetno širokog vidnog polja. Najčešće dobijamo ove slike redjanjem i povezivanjem više običnih slika jedno pored druge.

Panorama slika

Kad ove slike povežemo skroz u krug dobijamo panorama slike od 360°:

Panorama slika od 360 stepeni

Ukoliko ove slike dopunimo sa fotografijama koje gledaju gore i dole (u više "prstenova") dobijamo potpunu sferu, tj. potpune sferične 3d panorama slike 360x180°:

3D Panorama slika 360x180 stepeni

Veličina 3D panorama slika.

Veličina panorama slika može da varira u zavisnosti od rezolucije originalne fotografije. Manja rezolucija omogućuje brže učitavanje, ali se ne može zumirati previše na detalje. Veće fotografije omogućavaju veći ZOOM ali mogu biti prevelike za učitavanje na sajtu. Ponekad je optimum samo delimično učitavanje fotografije, samo onoga dela na koji se zumira. Optimalna rezolucija panorama slika je oko 2 Mb.