Panorama slike iz Sokobanje

Panorama slike iz Sokobanja grada. Kliknite na umanjenu sliku zatim koristite miša ili strelice na tastaturi za navigaciju i menjanja pogleda.

Amam pored šetališta u Sokobanji
Amam pored šetališta u Sokobanji

Reka Moravica
Pogled na reku Moravicu iz parka Banjica

Staza ka izletištima Sokobanje
Staza ka izletištima Sokobanje, Sokogradu

Teren za mali fudbal
Teren za mali fudbal u Sokobanji
   
   

Korisni sajtovi: