Virtualna šetnja

Šta je virtualna šetnja?

Virtualna šetnja je medjusobno povezivanje dve ili više panorama slike. Na jednoj 3D fotografiji će se označiti tačka ili objekat (napr. vrata) koja vode ka sledećoj slici. Na ovaj način se virtualno prošetamo kroz neki objekat ili mesto.

Navigacija kroz virtualnu šetnju
Navigacija kroz virtualnu šetnju

Pošto bi veličina virtualne šetnje bila prevelika za učitavanje odjednom, svaki elemenat (panorama slika) se učitava posebno.

Virtualna šetnja - povezivanje panorame